Gebruiksovereenkomst

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. 
Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.  Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u de Hoeba-website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

De verstrekte informatie, afbeeldingen, video’s en andere items op deze website zijn eigendom van Hoeba, tenzij anders vermeld op de Hoeba-website.
De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden.  Niettegenstaande de inhoud van deze website met de grootste zorg is samengesteld  garandeert dit niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is of dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.  Hoeba is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.

U mag een gedeelte van de website verspreiden naar andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden.  Daarnaast dient u steeds de bron (www.Hoeba.be) te vermelden.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het verboden om de op de website beschikbare gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden en teksten van de webstie op te nemen in websites/blogs … van anderen. 

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website.  Dit wil niet zeggen dat Hoeba samenwerkt of verbonden is met deze websites.
Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op via guy.vermeerbergen@telenet.be

Hoeba behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing.  Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.

Scroll naar boven